Зехтин, мляко и мед са сред най-фалшифицираните храни

11/04/2012 12:06

Както информирахме преди дни, американската U.S. Pharmacopeial Convention (USP) стартира он-лайн база данни на фалшифицираните храни.

Наскоро Департаментът по вътрешна сигурност на САЩ определи фалшификацията на храни като колективен термин, който обхваща съзнателното заместване, добавяне, подправяне или изопачаване на храни, хранителни ингредиенти или опаковки на храни, както и неверните или подвеждащи декларации относно продукта с цел икономическа печалба.

Целта на базата данни е да се засили общественото внимание върху проблема с фалшифицирането на храни. Според справочника, седемте най-застрашени от имитации храни са зехтин, мляко, мед, шафран, портокалов и ябълков сок, кафе. Авторите на базата данни също така са включили инфомация за методите за анализ, чрез които може да се разкрие фалшификацията. Те са групирали вида на заблудата в три направления: замяна, добавяне или отстраняване.

Фалшификаторите често използват нетрадиционни начини за подправяне, които трудно могат да бъдат уловени чрез стандартните методи за анализ. Освен това, на този етап контролът върху храните не може да обхване буквално неограничения брой от потенциални заместители, които могат да попаднат в храната. Например, преди скандалите с използването на меламин в храни за домашни любимци през 2007 г. и в млечни продукти и детски храни през 2008 г., никой не е очаквал той да попадне в храните и не е изследвал целенасочено мостри, за да го открие.

Друг подобен пример с опасна замяна е глицеринът. Тази сладникава, прозрачна и безцветна течност трудно може да се идентифицира по външен вид и лесно може да се сбърка с други сладки сиропи. Опасността в случая идва от токсичния диетилен гликол, който в някои случаи е попадал във вина или фармацевтични продукти с летални последствия.

Други опасни фалшификации са частичната замяна на зехтина с олио от лешници, подмяната на китайския анасон с неговия токсичен японски събрат, както и добавката на оловен тетраоксид или оловен хромат към нискокачествени подправки с цел засилване на цвета им и продажбата им като по-висок клас продукти.

Повече за базата данни можете да прочетете  ту к.

 

—————

Back