Желатинът поскъпва от догодина

22/11/2012 07:04

Лидерът в производството на желатин Rousselot потвърди, че тенденцията за повишена консумация на желатин в света се запазва, което - съчетано с недостига на суровини за производство - вещае по-високи цени от следващата година.

Най-голям е недостигът на суровини при желатина от кости. Да се селектира качествен материал е трудно, а повишените цени на фуражите в следствие на незапомнената суша, го оскъпяват значително. Цената на този желатин ще се увеличи с минимум 10% от догодина.

По отношение на желатина от свински кожи, от Rousselot отбелязват, че кланичната дейност е в спад, а новите европейски изисквания за фермерите най-вероятно ще доведат до намаляване броя на животните. Ето защо се очаква цената на този желатин да се увеличи с минимум 7%.

Най-слабо увеличение на цените се очаква при телешкия желатин - 3-5%. Това се дължи на относително по-голямата наличност на суровини.

 

Нашият съвет: Ако все още имате възможност, направете договор за доставка по текущи цени поне за първото тримесечие на 2013 г.

—————

Back