Vion е най-големият европейски производител на месо за 2010 г.

26/06/2012 08:26

В актуалния си Meat Panorama report GIRA се концентрира върху развитието на най-големите месопреработватели в Европа през последните години. 

Данните на анализатора показват, че през 2005 г. Топ 15 на европейските месопреработватели са държали 23% от общото производство на месо в ЕС (9.9 млрд. тона). В следващите години много от тях са се концентрирали върху окрупняването на своя бизнес. Консолидациите и експанзията са довели до увеличаване на техния дял до 28% през 2010 г, или 12.1 млн. тона. 

Най-големият европейски месопреработвател за 2010 г. е Vion. GIRA обаче отбелязва, че лидерът е бил подложен на сериозен натиск при свинското месо от страна на Tonnies. Това принуждава Vion да промени своята стратегия и да разшири влиянието си в нови области на качественото евтино месо. За да увеличи дела си в обемно изражение, Vion залага на птицевъдството.

В повечето страни от Евросъюза GIRA наблюдава липсата на сериозна концентрация на производството. За да се случи това, анализаторът препоръчва:

  • Да се задълбочи интеграцията в посока на вторично транжиране и евентуално пакетиране за търговия на дребно, дори последваща преработка
  • Да се увеличи застъпването между червените и птичите меса
  • Да се решат въпросите за разходите за труд и наличността на суровината, частично чрез набиращото популярност автоматизиране на процесите.

 

—————

Back