В търсене на местната храна- II част

25/11/2015 15:21

В  първа част на темата  В търсене на местната храна, разказахме за растящата популярост на местно произведените храни, както и за спънките, които малките производители и преработватели у нас срещат при опитите си да достигнат до пазара.

Тези дни стана ясен индикативния график за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони за 2016 г. (справка тук) .

С голямо разочарование забелязахме, че сред обявените за финансиране мерки, отсъства първия прием на документи по новата Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки. А именно тя би дала шанс на малките производители и преработватели на местни храни да изградят действащи, устойчиви структури, с които да стигнат до пазара. За какво иде реч?

Подпомагането по Подмярка 16.4. е насочено към изграждането на:

 • къси вериги на доставки –вериги за доставка, в които участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители.

местни пазари - пазари в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта, в който радиус трябва да се осъществяват, както преработката, така и продажбата му на крайния потребител.

В изграждането на къси вериги на доставки и местни пазари могат да участват обединения на земеделски стопани, малки и средни предприятия, и търговци на дребно, като присъствието на първите е задължително. Двете форми на сътрудничество, които ще бъдат финансирани, дават значителна гъвкавост при изграждане на обединението, в зависимост от физическата отдалеченост на участниците в него.

Като положителен момент в Подмярката забелязваме възможността да бъде финансирана и предварителната проучвателна и организационна дейност по изграждането на обединението. На по-късен етап етап, мярката ще финансира текущите разходи и разходите за популяризиране дейността на обединението. Така на теория, дори две или три физически лица биха могли да се обединят за изграждането на местен пазар, а няколко производители заедно с търговец или платформа за онлайн продажби, ще получат подкрепа за създаването на къса верига за доставки.

 

И макар новата Подмярка 16.4. все още да е на етапа на разработката, ние сме позитивни, че местните храни имат бъдеще и у нас. Затова в броя на Бюлетина, който излиза утре, 26.11.2015г., ще споделим повече подобности за нея. За да бъдеш в час, стани наш абонат още сега. 

—————

Back