Учени: климатичните промени могат да дестабилизират цените на пазара на царевица

24/04/2012 12:30

Учени от университетите Stanford и Purdue са установили, че климатичните промени могат да причинят много по-сериозни вариации в цените на царевицата, отколкото всички останали пазарни фактори. 

Изследването, публикувано в Nature Climate Change се базира на икономически, климатични и селскостопански данни и изчислителни модели. То установява, че дори климатичните промени да се запазват в международно признатия целеви лимит от 3.6 градуса по Фаренхайт над пред-индустриалните нива, температурните промени все още могат да предизвикат унищожителни топлинни вълни, много по-често над зърнения пояс на САЩ.

"Дори 1-2 градуса глобално затопляне може да повиши значително горещите вълни и да доведе до ниски добиви и нестабилни цени", споделят своите опасения от научния екип. Когато ефекта от климатичните промени се съчетае с федералната политика по отношение на биогоривата, цената на царевицата може да се повиши рязко в периода 2020-2040 г. Това е така, защото горещите вълни могат сериозно да влошат добивите, а правителственото решение да се стимулират продажбите на царевица за производство на биоетанол може значително да редуцира пазарния капацитет за акумулиране на буферни запаси. 

Учените са изследвали също възможността на фермерите да се адаптират към климатичните промени. Изводът е, че ако те не успеят да повишат устойчивостта на културите към високите температури с 6 градуса по Фаренхайт, областите на царевично производство трябва да се преместят на север от сегашния зърнен пояс на САЩ, по-близо до канадската граница, с цел избягване на температурните екстремуми. 

"Целта ни беше да изследваме взаимодействието между факторите на климата, енергийните пазари и енергийната политика. Резултатите ясно показват, че политическите решения могат да засилят влиянието на климатичните промени върху хората. Но по-важното е че успяхме да идентифицираме потенциалните начини за намаляване на тези въздействия чрез адаптация", обобщава Noah Diffenbaugh, асистент-професор по наука за системите на околната среда на Земята в Училище по науки за Земята към университета Stanford.

—————

Back