Сосовете днес: пикантни и с чист етикет

08/02/2015 11:12

Световният пазар на сосове може да се опише като фрагментиран, разнообразен и високо конкурентен. Иновацията в този сегмент заедно със сегмента на супите,  дава около 6% от новите разработки в хранителната промишленост годишно, а на конкурентната сцена се състезават както мултинационални компании, така и голям брой малки и средни национални и локални марки. В последните години конкурентното напрежение се увеличава и заради появата на частни марки на големите търговски вериги.

Три основни тенденции могат да опишат иновациите в областта на сосовете:

На първо място, при трапезните сосове и дресингите се наблюдава постоянно развитие по отношение на вкусовете, състава и цялостната продуктова концепция. 

На второ място, се забелязва търсене на все по-пикантни сосове, което променя не само състава на продуктите, но и предизвиква производителите да бъдат креативни в комуникацията на тази характеристика. 

На трето място, стремежът към по-здравословен начин на живот и изчистването на етикета (намаляване броя на ингредиентите, особено химичните) оказват сериозни промени и в тази категория. Традиционно, и тук пасивните здравословни декларации значително изпреварват като процент активните, като водещи са „Без адитиви/ консерванти“,  „Натурален“, „Нискомаслен“, „Без глутен“ или други специфични декларация по отношение на алергените. 

 

Пълния текст на статията можеш да откриеш в сп. Progressive, бр. 1-2/2015

—————

Back