Септември разбърка тренда на цените при млечните деривати

20/09/2012 09:48


След като в средата на август цените на млечните деривати, търгувани чрез платформата globalDairy Trade отбелязаха скок, тенденцията се запази трайно в продължение на месец.

На рунда от 04.09.2012 г. всички средни цени бяха по-високи от августовските, като най-значителните разлики надхвърляха дори 10%.

Проведеният на 18.09.2012 г. аукцион на Fonterra обаче, частично обърна тенденцията за някои от дериватите. Поевтиняване отбелязаха топеното масло, маслото на прах, чедъра и млечният протеинов концентрат.  

Поскъпнаха казеина и сухите млека. Макар покачването спрямо рунда от 04.09.2012 г. да се движи в диапазона 2-4%, с натрупването от началото на август, разликите в ценовите нива стават значими. Така например, обезмасленото мляко вече е около 20% по-скъпо отколкото в началото на август, а при пълномасленото мляко акумулираното повишение надхвърля 13%.

Ето конкретните средни цени на контрактите от последните два аукциона, които ще ви ориентират в ценовата ситуация:

 

Дериват Цена, 18.09.2012, $/тон Цена, 04.09.2012, $/ ton
Топено (ахидратно) масло 3.199 3.530
Масло на прах 3.029 3.091
Ренет казеин 8.154 7.825
Чедър 3.589 3.593
Лактоза - 2.059
Млечен протеинов концентрат 5.953 6.173
Обезмаслено сухо мляко 3.339 3.211
Пълномаслено сухо мляко 3.036 2.978
 

 

—————

Back