Щатските цени на млякото спадат

09/11/2011 21:46

Цените на млякото в САЩ бележат спад със 17% в следствие на намалялото търсене, комбинирано с увеличено производство.

Благоприятните летни цени, съчетани с подходящите климатични условия накара много от фермерите да увеличат производството. Днес се наблюдава драматична промяна заради намаляващите продажби на сирене и масло на фона на излишък от суровина.

Фючърсните цени за мляко III клас (използвано за производството на сирене) на Чикагската борса спаднаха със 17% от рекорните августовки нива до 18 цента за фунт. За по-късни доставки цената е още по-ниска-  около 16.5 цента.

Департаментът по земеделие изнесе данни, че през септември произведеното количество е с 1.7% по-високо от миналогодишното, което повтори тренда в страни като Нова Зеландия, където тазгодишното производство е ок. 12% повече от това за 2010 г. Допълнителен натиск върху цената в САЩ оказаха и високите цени на говеждото месо – много фермери замениха старите стада с млади животни, което доведе до по-високо производство на мляко. Това се случва в момент, когато много ферми все още не са се възстановили от драстичния спад на цените през 2009 г.

Ако цените на III клас мляко спаднат доста под 17 цента тази зима, високите цени на фуражите ще ограничат разрастването на стадата. Това ще забави производството и ще подкрепи по-високи цени на млякото. Ако износа на млечни продукти не спадне драстично, а за това няма индикации до момента, има голям шанс цените на млякото да се увеличат и да се окажат по-високи от фючърсните за мляко III клас за второ и трето тримесечие на 2012 г.

—————

Back