Щатската царевица с рекордно ниски добиви

17/07/2012 17:25


Департаментът по земеделие на САЩ (USDA) прогнозира изключително слаба реколта от царевица тази година, като намали своята прогноза от 166 на 146 бушела/ акър.

Продължаващата суша над Царевичния пояс и очакваните и през тази седмица високи температури от 38оС са пагубни за тазгодишните добиви. По оценка на USDA, публикувана на 08.07.2012 г., 30% от тях ще бъдат с лошо до много лошо качество.

Това е втора година с толкова лоша реколта от 1988 г. насам, когато половината от добивите бяха с лошо качество. След това през 2002 г. ситуацията се повтори и 1/3 от посевите бяха увредени. 

Затрудненията в САЩ идват в момент, когато и на много места в Европа царевицата не беше пощадена от екстремните метеорологични условия. По време на ранния растеж тя беше застигната от суша, следвана от безпрецедентни количества дъжд и липса на слънчево греене през периода на зреенето.

Междувременно излязоха първите европейски данни по отношение на тазгодишната реколта от картофи за нишесте. В северозападния регион, който е основен за тази култура (Белгия, Франция, Холандия, Германия, Великобритания) засятите площи са с 3.5% по-малко от миналогодишните. Макар да е още рано за окончателна оценка, на базата на 5 годишни средни данни за добивите, се очаква сезон 2012/2013 да приключи с 24.2 млн. тона или 9.3% по-малко от миналия. Причините за това са по-късното засяване, изоставането на посевите в тяхното развитие и неравномерния растеж. В резултат, добивите от единица площ най-вероятно ще бъдат занижени. 

—————

Back