Rabobank: не се спазва закона за благосъстоянието на животните

29/01/2013 08:31

Повечето европейски държави не успяват да изпълнят изискването за премахване на загражденията за бременните свине, информира Rabobank, което ще предизвика намесата на властите рано или късно.

Според анализатора, голям брой свинеферми в Евросъюза използват липсата на ефективен контрол и продължават да отглеждат животните в клетки, като месото от тази дейност достига безпрепятствено до пазара. Сред прегрешилите са дори производители от Франция, Германия и Испания. Източник от Европейската комисия сподели наскоро пред Reuters, че предстои да се вземат мерки срещу нарушителите, като в най-крайните случаи може да става въпрос дори за закриване на ферми. Ефективното изпълнение на новото законодателство (формално в сила от 01.01.2013 г.) ще доведе до 5% спад в свиневъдството на Евросъюза до 2014 г., смятат чиновниците.

В последните 5 години се утвърждава тенденцията за спад в броя на евросвинете, който частично се компенсира с подобрената продуктивност на отрасъла, отчита Rabobank. Това води до 1.5-2% спад в производството на свинско месо. В същото време, в САЩ тенденцията е за увеличение на стадата, като принос за това имат фючърсите за нетлъсто свинско месо, търгувани на Чикагската борса. Възможността да хеджират риска даде сериозни предимства на американските производители, които в последните години успешно комбинират "месните" фючърси с инструментите за фючърсна търговия на зърнени култури.

В Китай също се забелязва увеличено производство, главно заради експанзията на големите ферми за сметка на малките. Това доведе до консолидиране и по-бързо стабилизиране на пазара в сравнение с предходните цикли.

Според анализатора, САЩ все повече подобрява конкурентоспособността си, благодарение на по-високите разходи за труд в Китай и Бразилия и все по-тежките регулации в Евросъюза.

—————

Back