Първата прогноза за сезон 2011/2012 предвижда спад в наличностите на какаови зърна

12/03/2012 10:05

Международната организация по какаото ICCO направи наскоро своята първа прогноза за производството, преработката и наличностите на какаови зърна за 2011/2012 г. Предвижданията са за ок. 71 000 тона производствен дефицит, или 8% (343 000 тона) спад в производството на какаови зърна спрямо предходния сезон. От друга страна, смилането ще се увеличи с 2% до 3.922 млн. тона. Ако тази прогноза се сбъдне, в края на какаовата 2011/2012 година през септември, статистическите наличности на какаови зърна ще намалеят от 1.777 млн. тона на 1.706 млн. тона.

Ето и обобщените данни от доклада Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics.

 

Какаова година
(Oктомври-Септември)
2010/2011 2011/2012 Промяна на годишна база
   Предходна оценка Ревизия Прогноза  
  (хил.тона)   %
Световно производсво 4 250 4 304 3 961 -  343  - 8.0%
Смлени зърна 3 867 3 914 3 992 + 78 + 2.0%
Излишък/ дефицит* + 341 + 347 - 71    
           
Наличности в края на сезона 1 834 1 777 1 706 - 71 - 4.0%
Съотношение наличности/ смляни зърна 47.4% 45.4% 42.7%    

Notes

* нетната световна реколта (брутната реколта, коригирана със загубите в теглото) минус смлените зърна

Забележка: Малките разлики идват от закръгляванията.

 

 

 

—————

Back