Пробиотици и стевия влизат в FCC

09/01/2012 13:08

Пробиотиците, стевиоловите глюкозиди, бензоатите, детските храни и др. са сред ингредиентите, за които се изготвят нови стандарти за включване във Food Chemicals Codex (FCC).

FCC е компедиум от монографии и тестове по отношение безопасността, качеството и чистотата на повече от 1100 хранителни ингредиента. За изготвянето на стандартите и тяхното публикуване е отговорна неправителствената организация с идеална цел US Pharmacopeia.

Растящият интерес към пробиотиците е провокирал създателите да включат в приложението Microbial Food Cultures Including Probiotics тестове за пробиотична идентичност, чистота и брой микроорганизми, чрез които не само да се осигури безопасност на продуктите, но и да се гарантира верността на здравословните декларации.

Очакванията за ръст в броя на храните и напитките, подсладени със стевия, е наложило пък включването в FCC на монография за всичките девет глюкозида, присъщи на сладката билка. Централно място в новия стандарт е отделено на изработването на метод за сепарирането и измерването им. До момента в Кодекса имаше монография само по отношение на reb A.

Предложен е и стандарт за трите най-често използвани в хранителната промишленост бензоата - клциев, калиев и натриев.

—————

Back