Предимства на допълнително включения в храните калций

26/04/2014 10:17

Многобройни научни изследвания доказват изключителната роля на определени добавки за здравето на човека,  включени в основната храна. Наред с витамините, макро- и микроелементите са важни компоненти за биохимичния обмен в човешкия организъм. Правилното протичане на биохимичната обмяна се свързва със здравословното състояние на човека. Все по-голям е интересът към разработване на т.нар. адитиви (добавки), осигуряващи набогатяване на храните с калций, предвид факта, че нито един важен орган от човешкия организъм не може да изпълнява функциите си нормално при недостиг на този елемент.

Известно е, че калцият е жизнено важен за развитието на костната система при подрастващите, както и за нейното поддържане при възрастните хора, а така също и за изграждане на зъбите. Липсата на калций се свързва най-вече с със заболяването остеопороза, особено мъчително при хора в напреднала възраст. В същото време, чрез отделения от костите и зъбите калций в кръвта се контролира кръвното налягане. Този елемент участва в пренасяне на информация в клетките, контролира свиването на мускулите, регулира храносмилането и съсирването на кръвта, както и нормалния хормонален статус на човешкия организъм.

Млякото е основна храна за малки деца, подрастващи и възрастни хора и основен източник на този елемент. Различните форми – разтворим, колоиден или като комплекс, под които калция се намира в млякото, позволяват неговото най-добро усвояване от организма на човека. Предвид способността му да влиза във взаимодействие с  други ингредиенти чрез образуване на различни соли и ефекта, констатиран във функциита на важни биологични системи, вниманието на производителите на храни е насочено в търсене на най-приемливия продукт:

  • да бъде получен от естествен източник – мляко;
  • да притежава най-добри сензорни характеристики;
  • да не придава страничен привкус на основния продукт;
  • да притежава висока степен на абсорбция;
  • да бъде на приемлива цена.

На българския пазар се предлага такъв продукт, производство на холандската фирма FrieslandCampina и неговото име е Лактовал. По своята същност този продукт е млечен калциев комплекс, получен от мляко по уникална технология. Лактовал може да бъде използван като есествена добавка за набогатяване на широка гама хранителни продукти. Обикновено се прилага в мляко за пиене, кисело мляко и кисело-млечни продукти, УВТ обработено мляко, млечни шейкове, сладолед, набогатени на калций напитки, за приготвяне на таблетки и напитки за спортисти, зърнени закуски (мюсли), бисквити и като диетична добавка. Някои от продуктите, в които мождм да открием Лактовал, са:

За набогатени с калций се считат храните, в които внесеното количество от този елемент е над 50%, а препоръчителната доза от продукта Лактовал за мляко и  млечни продукти е от 0.12 до 0.34%. Освен калций, продукта Лактовал съдържа редица естествени микроелементи и минерали от мляко – основно калциево-фосфатни и цитратни комплекси-  като стойността на съотношението калций:фосфор е 1.8. 

Наред с този продукт, на пазара се намират и неговите алтернативи като калциев лактат, калциев фосфат, калциев карбонат и калциев глюконат. Направеното сравнение за сензорните характеристики на 0.34%-ни разтвори от споменатите източници на калций при неутрална активна киселинност показва, че Лактовал може да бъде отнесен към продуктите с умерен вкус. Другите калциеви адитиви са с повече или по-малко изразен  стипчив вкус и дори надвишаващи пределно допустимите нива. С прилагането на Лактовал, възможността да се прояви свойството стипчивост е най-малка.

От гледна точка на местното законодателство в редица страни, набогатяването на млечни продукти с калций е разрешено само ако източника за неговото получаване е наистина мляко. Производителите на тези добавки разчитат, че заедно с приемането на млякото като изключително здравословна храна за всяка възраст, консуматорите могат да получат и калций – важен елемент при изграждане зъбите на малките деца, поддържане костната система на подрастващите и жените в критичната възраст, както и за поддържане на общото здравословно състояние на всички възрастови групи  за предпазване от мъчителните болки на остеопорозата.

 

За автора

 

Ст.н.с.д-р Дарина Тодорова е завършила Химически факултет при СУ – София.  Работила като химик и научен сътрудник в Институт по млечна промишленост и Института по животновъдни науки. Защитила докторска дисертация и звание Ст.н.с II ст.

Научно-изследователската  работа е насочена по проблеми свързани с производството на качествено мляко, анализ на физикохимичните показатели на мляко от различни по вид лактиращи животни и определяне годността на млякото при преработването му в  млечни продукти.

Самостоятелно  и в съавторство е публикувала над 60 броя научни публикации, брошури и над 17 научно - популярни статии. 

 

Можете да зададете вашите въпроси към нашите специалисти на info@hranite.net

 

 

—————

Back