Платформа подпомага иновацията на малките и средни фирми

22/01/2013 22:02

Нова уеб-платформа, инициирана от Henrik Stamm Kristensen, президент на Premium Ingredients, има амбицията да стимулира отворената иновация в хранителната и питейната промишленост.

Allfoodexerts.com (AFE) дава достъп на малките и средни компании до надеждна, бърза и приемлива като цена иновация. Платформата обединява членове, асоциирани членове и предизвикатели. Членовете са технически експерти с поне 10 -годишен опит, които понастоящем не са обвързани с клаузи за ексклузивност или неосъществяване на конкурентна дейност. Tехният достъп до платформата е неограничен. Асоциираните членове са експерти, които рaботят към някоя компания от хранително-вкусовата промишленост и затова не могат да водят предизвикателствата. Те обаче могат да споделят ценни съвети и опит при разрешаване на поставените задачи. Предизвикателите са компании или физически лица, които търсят решение на конкретни технологични проблеми чрез платформата.

Целта на основателя е до края на годината броят на пълноправните членове на allfoodexperts.com да достигне 500, а на асоциираните - 20 000. Членството става чрез персонална покана или препоръка от друг участник. Амбицията на Kristensen е в рамките на 2013 г. да бъдат разрешени поне 50 предизвикателства. За целта платформата ще осигури редица услуги и придобивки на своите консултанти. 

Основния облагодетелстван от тази идея обаче остава бизнесът. Не само че по-малките предприятия ще имат достъп до качествена и бърза развойна дейност, но и цената за нея ще бъде повече от приемлива. Поставянето на предизвикателство е безплатно - заплаща се само при намирането на решение.

Ето някои от първите предизвикателства - може би те чакат именно вас: 

- оборудване за производство на сирене за пица на стойност до 5000 долара

- комбинация от инхибитор на плесени и стабилизатор за месни продукти

- продукт(и) за нитрификация на риба без нужда от декларация на нитрит/ нитрат в съдържанието.

 

—————

Back