Пазарът на витамини в света достига 3.2 млрд долара през 2017 г.

29/11/2011 10:13

Световният пазар на витамини ще достигне 3.2 млрд. долара до 2017 г. В основата на очаквания ръст са козметичната и фармацевтичната промишленост, но секторите на иновативните и спортните храни също ще допринесат за развитието му.

Витамините се използват главно в храни, добавки за фуражи, фармацевтични и козметични продукти. Пазарът се радва на стабилен растеж. Докато преди десетилетие Западът държеше цялото производство, съсредоточено в ръцете на няколко химически компании, днес значителни количества витамини идват от Изтока, главно от Китай и Индия. Засилената конкуренция доведе до промяна в продуктовите и маркетинговите концепции: по-голям фокус върху клиента, продукти с по-висока добавена стойност, подобрен сервиз. Европа е най-големия регионален пазар, въпреки че САЩ остава най-голямата държава- потребител, а Азиатско-Тихоокеанският регион расте с най-бързи темпове.

Витамин Е представлява най-големия сегмент заради употребата му в козметика, фармацевтични форми и храни. Най-големият краен пазар е този на фуражните добавки, но функционалните храни набират скорост. Същото се отнася и за козметичната индустрия, въпреки че тя все още представлява малък процентен дял от общия пазар.

Витамин Е има ключова роля в множество козметични приложения (лосиони, слънцезащитни продукти, кремове против стареене) благодарение на своето благотворно влияние върху кожата. Друга предпоставка за очаквания ръст в този сегмент са сравнително по- ниските законодателни бариери в сравнение с хранителната област. Сфера на ръст е и приложението на вит.Е като антиоксидант. Все по-голяма част от застаряващото население осъзнава ролята на балансираното хранене при лечение на заболявания като остеопороза, рак, сърдечно-съдови заболявания и др.

В сектора на фуражните добавки основните предпоставки за ръст са свързани с нарастване населението на Земята и доходите. Консумацията на богати на протеини храни се засилва при нарастване на доходите, което е налице в развиващите се страни. Ръстът в животновъдния сектор е неминуемо свързан с търсенето на повече фуражи, респективно добавки за обогатяване на храните за животни.

—————

Back