Пазарът на мляко в очакване на нови времена

15/05/2012 07:18

Докато цените на млечните продукти, с изключение на по-стабилните суроватка, пермеат и лактоза, падат в световен мащаб, два от основните пазари на млечни деривати са изправени пред сериозни промени. Общата черта между новите млечни програми в САЩ и Европейския съюз е техния доброволен принцип и крайна цел, макар средствата за постигането й да са различни.

 

Само след няколко месеца фермерският закон в САЩ, който е в сила от 2008 г., ще изтече. Ситуацията е критична, защото преди президентските избори през ноември едва ли някоя партийна централа ще поеме отговорността да прави промени. Това на практика прави най-вероятна възможността Конгресът да удължи сега действащото законодателство до 2013 г.

Иначе предложения има, макар подкрепата да не е единодушна. Голям брой фермери в Щатите поддържат т.нар. Dairy Security Act, двупартийно предложение, което гарантира минимална печалба в случаите на спад на цените, поскъпване на фуражите, или и двете. Комбинация от застраховка и мерки за стабилизиране на пазара ще поддържа производството на мляко в приемливи обеми, за да не се допуснат фатални спадове в цените както през 2009 г. Когато цената спадне твърде много, фермерите ше получават финансова подкрепа, а в случай на свръхпроизводство излишните количества ше бъдат извеждани от пазара – което по оценка на администрацията ще спести 153 млн. долара на данъкоплатците в следващите 5 години. Само това прави законопроектът по-смилаем за притиснатия от държавния дълг Конгрес.

Дали мерките ше бъдат успешни само на хартия, зависи единствено от това какъв брой фермери ще ги подкрепят. Всеки, който се включи в застрахователната програма, бива включван автоматично и в мерките за стабилизиране на пазара. Какъв процент от фермерите ще участват, и по-важно – какъв процент от производството на мляко ще представляват те - все още не е ясно, а това е от ключово значение за пазара.

 

В Европа пък, на 15.02.2012 г. Европейският парламент вече формално одобри с 574 срещу 97 гласа новите мерки в млечния сектор*. За да се запази силата на фермерите след отпадането на млечните квоти, те получиха по-големи възможности да се договарят. Държавите – членки могат да изискват задължителни писмени договори за доставка между производители и преработватели, които в аванс фиксират ключовите условия – цена, количество, срок, плащане и др. Фермерите могат да участват колективно като страна по подобни договори – всяка организация на производителите може да договаря до 3.5% от европейското производство на мляко, или до 33% от производствения обем на съответната държава-членка, с няколко изключения. В случай, че годишното производство на мляко е под 500 000 тона (например в Малта, Люксембург и Кипър), фермерските организации ще могат да договарят не до 33%, а до 45% от годишния капацитет на страната.

Друг момент от новите мерки предвижда организациите на производителите да изискват правила по отношение на сирената със защитен географски произход. Правилата трябва предварително да са получили подкрепата на 2/3 от млекопроизводителите, които представляват поне 2/3 от производството на сирене в региона. Мярката цели защита на цената на подобни сирена, като в съшото време не се ощетява търговията с други, незащитени продукти.

Този пакет от мерки ще бъде в сила до 2020 г, като през 2014 г. и 2018 г. Европейската комисия ще даде междинни доклади по ефективността на мерките, особено в по-неблагоприятните региони, и пазарната ситуация.

Както при всеки закон, и в този случай не липсват противници. На първо масто, не е ясно колко и кои от страните-членки ще се включат. Не се засягат случаите на ексклузивни договори, когато фермерите са задължени да продават цялото си мляко на един купувач. Някои настояват, че ако купувачите могат да определят количествата, то тогава фермерите трябва да могат да продават излишъка другаде. Други предсказват появата на супер организации на производителите, които ще натежават значително в преговорите за цената.

 

Какво точно обаче ще се случи и как това ще се отрази на пазарната ситуация и цените, предстои да разберем. Междувременно световното производство расте и цените падат. На последния глобален млечен аукцион цената на топеното масло спадна до нивата от лятото 2009 г., а голяма част от останалите деривати също поевтиняха. Ясно е едно: ефективността на новите мерки ще бъде изпробвана много скоро след влизането им в сила.

 

* За повече информация, посетете сайта на ЕК тук.

—————

Back