Нов тест открива патогени за 15 минути

21/12/2011 00:35

Американската технологична компания 3М е създала тест, който за 15 минути дава положителен резултат, а за 75 минути - отрицателен, при наличието на патогенни организми в хранителни матрици.

Новият тест е изпробван успешно при анализ на месо, птиче месо, млечни продукти, морски дарове и преработени храни. Той се базира на комбинацията от две технологии - изотермално ДНК усилване и биолуминисцентна детекция. Първият метод разпознава определени части от патогенния геном, а при втория се отделя светлина при наличието на патогенни организми.

В сравнение с други бързи тестове, новата Molecular Detection System подобрява лабораторната ефективност, тъй като позволява единен протокол за подготовката на различните видове тстове и матрици. Така обработката на мострите се ускорява, обучението на персонала се улеснява и се намалява значително рискът от човешка грешка.

—————

Back