Млечните протеини - атрактивен пазар с нарастващо значение

27/04/2012 10:40

Суровото мляко има два важни протеинови компонента – суроватъчен и казеинов, които са ключови в разширяване на приложението и добавяне на стойност към цената на млякото.

Една от основните тенденции в хранителната индустрия днес е приемът на повече протеини за сметка на въглехидратите, като част от един по-здравословен начин на живот. И докато обезмасленото мляко обикновено има около 34% протеин, в индустрията на специалните и здравословните храни, а все по-често – и в конвенционалната хранителна индустрия – се използват високопротеинови продукти с до 90% протеин. Най-често това са:

-          Казеин (основната форма на млечния протеин) и неговите производи казеинатите

-          Суроватъчни протеинови изолати и концентрати (ще ги срещнете често с абревиатурата WPI и WPC) – отпадъчни продукти от производството на сирене и казеин

-          Млечни протеинови концентрати (MPC), получени чрез ултрафилтрация на обезмаслено мляко, преципитиране на млечни протеини или сухо смесване на млечни протеини и други млечни компоненти. МРС съдържат както казеин, така и суроватъчен протеин.

Сред основните приложения на изброените високопротеинови млечни суровини са:

 

Приложение

WPC/ WPI

Казеин

MPC

Бебешки и детски хрании

Х

 

Х

Хранителни блокчета

Х

 

Х

Специални и диетични храни

Х

Х

Х

Спортни напитки

Х

Х

Х

Свежи млечни продукти

Х

 

Х

Сладкарство

Х

 

Х

Печива

Х

 

Х

Сирена

 

Х

Х

 

Както е видно, чрез производството на високопротеинови млечни източници значително се разширява пазарния потенциал на млечните протеини, а в областта на спортните храни и напитки можем да кажем, че това са определящите, базовите суровини.

Суроватъчните концентрати и изолати са лесноусвоими, с което се превръщат в предпочитан протеинов източник при производството на напитки, блокчета /барчета (или по български – „протеинови вафли”), зърнени закуски, десерти.  Най-големият производител на WPC и WPI в света са Съединените Щати, а Европейският съюз ги следва плътно.

От своя страна, млечните протеинови концентрати станаха суровина с нарастващо значение при производството на сирена. Те не само дават отличен рандеман, но и са все по-често предпочитани като икономичен заместител на казеина. В този сегмент преобладава използването на МРС с 50-80% протеин. Както споменахме, производството на МРС става по няколко алтернативни начина, което позволява оптимизация на функционалността и цената. Най-голям производител на МРС в света е Нова Зеландия, а при поризводството на казеини тя си поделя първото място с Европейския съюз.

—————

Back