Млякото като суровина за производството на млечни продукти

11/11/2012 09:52

Млякото е основен хранителен продукт, който съдържа всички жизнено необходими за развитието на човешкия организъм хранителни вещества– белтъчини, млечна мазнина, млечна захар, витамини, ензими, вода, където всички изброени компоненти се намират в балансирано съотношение и форма за по-лесното им усвояване.

Високата хранителна и биологична стойност на млякото го правят незаменим хранителен продукт за всички възрастови групи, а поради доказаните си диетични свойства, то се препоръчва за хранене на деца, възрастни и болни хора.

Освен като храна за прясна консумация, млякото е основна суровина за преработване в млечни продукти – високотемпературно обработено прясно мляко, кисело мляко, сметана, масло, сирена – бяло саламурено сирене, кашкавал и специални сирена.

Известни са предимствата на българското кисело мляко, съдържащо вещества, които подтискат и убиват болестотворните микроорганизми, с доказани антитуморни свойства и способност да поддържа организма устойчив на радиоактивно облъчване.

В сирената са концентрирани най-ценните съставки на млякото – белтъчини, мазнини и минерални соли.

Високата биологична стойност на млякото се допълва от съдържащите се в него разнообразни ензими, хормони, антитела, инхибитори и други биологично активни вещества, които се използват за лечение на различни заболявания – чревни разстройства, хроничен бронхит, язвени колити, хипертонични състояния и други.

Запазването на забележителните качества на млякото и млечните продукти като храна за човека е основен проблем както в големите млекопреработвателни предприятия, така и във всяка малка преработвателна единица.

Върху качеството на млякото и млечните продукти оказват влияние много и различни фактори. По-важните от тях са:

-          здравословното състояние на животните и условията на отглеждане;

-          начинът на получаване, съхранение и транспорт на издоеното мляко;

-          условията на хладилно съхранение преди преработване;

-          контрол на входящата суровина – физикохимичен и микробиологичен;

-          стриктното изпълнение на технологичните инструкции при преработване на млякото в определен млечен продукт;

-          спазване на хигиенно-санитарните изисквания при получаване, съхранение, транспорт и преработване на млякото в млечни продукти.

 

 

За автора

 

Ст.н.с.д-р Дарина Тодорова е завършила Химически факултет при СУ – София.  Работила като химик и научен сътрудник в Институт по млечна промишленост и Института по животновъдни науки. Защитила докторска дисертация и звание Ст.н.с II ст.

Научно-изследователската  работа е насочена по проблеми свързани с производството на качествено мляко, анализ на физикохимичните показатели на мляко от различни по вид лактиращи животни и определяне годността на млякото при преработването му в  млечни продукти.

Самостоятелно  и в съавторство е публикувала над 60 броя научни публикации, брошури и над 17 научно - популярни статии. 

 

Можете да зададете вашите въпроси към нашите специалисти на info@hranite.net 

—————

Back