Мета-анализ потвърждава връзката между солта и рака на стомаха

07/02/2012 14:19

Мета-анализ, базиран на седем предишни проучвания с обхват над 270 000 души, за пореден път доказва вредното влияние на прекомерната употреба на сол върху човешкия организъм. 

Установено е, че обичайната ''висока" и "умерено висока" консумация на сол води до съответно 68% и 41% по-висок риск от рак на стомаха. 

Въпреки, че солта е жизнено важен елемент от храненето, съвремените хора обичайно консумират твърде големи количества от нея. Западният човек обикновено поглъща 10-12 грама сол дневно, което далеч надхвърля препоръката на Световната Здравна Oрганизация от 5 гр/ ден. Това води до проблеми с кръвното налягане и увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания. Ключов фактор за този неконтролиран прием е факта, че над 80% от солта в развитите държави се поема чрез преработени храни - колбаси, снаксове, печива и др., при което съвременният човек дори не разбира, че е погълнал толкова много сол.

Резултатите от анализа само потвърждават това, което множество клинични изследвания вече са доказали.

Намаляването на солта в храните е една от основните тенденции в съвременната хранителна индустрия. За съжаление у нас все още не се забелязват усилия в тази насока. На темата е посветена и конференцията Advances in Salt & Sodium Reductionкоято ще се проведе на 21-22.02.2012 г. в Лондон.

 

 

—————

Back