ЕС въвежда нови правила в млечния сектор

29/02/2012 13:24

Съветът на Европейския съюз въвежда нова регулация с цел да подобри функционирането на млечния бранш, който сериозно пострада по време на кризата 2008- 2009 г. и ще бъде подложен на голям стрес при отпадането на млечните квоти през 2015 г.

Основните елементи на новата политика са:

  • Засилване на позицията на производителите на мляко при преговори чрез създаването на организации на производителите, които могат да договарят колективни договори за доставка на мляко;
  • Въвежда се възможността страните-членки да прилагат на своя територия:

1. задължението за формални писмени договори за предлагането на мляко;

2. задълженето на първия купувач да предостави писмена оферта за договор на производителя, който може да я приеме или отхвърли

Условията по договорите са предмет на свободна дискусия между страните. Държавата може да определи минимален срок на подобни договори между първия купувач и производителите (поне 6 месеца). Ако производителят отхвърли минималния срок на договора, той може свободно да уговори всички точки по контракта.

  • Възможността на страните-членки да признават браншови организации на млечния пазар, които обединяват производители, преработватели и търговци;
  • Подобряване на прозрачността на млекопроизводството в ЕС чрез въвеждане на задължението първите купувачи да изпращат месечни декларации за закупените количества. Целта е да има стриктен мониторинг на количествата мляко, които се събират и да се проследи развитието на пазара след отпадането на квотния режим;
  • Възможността страните-членки при особени условия да поставят обвързващи правила на управлението на доставката на сирена със Защитено място на произход с оглед адаптиране производството на такива сирена с актуалното търсене.

Регулацията ще бъде в сила до Юни 2020 г.Тя ще бъде подписана в рамките на следващата сесия на ЕП и ще бъде публикувана в Official Journal.

 

 

—————

Back