ЕС ще хармонизира използването на аромати

26/04/2012 15:02

Европейският съюз е на път да хармонизира използването на есенции в страните-членки, след като Европейската комисия беше упълномощена да изготви списък на разрешените ароматизиращи субстанции. 

Очаква се в положителния списък да влязат около 2800 ароматизиращи субстанции, за които се е произнесли EFSA, Европейската агенция по безопасност на храните, и други научни организации. Когато новото законодателство влезе в сила, производителите на храни и напитки ще бъдат задължени да използват само аромати, които предварително са били оценени и одобрени от властите. 

Намерението на законодателите беше подкрепено от EFFA, Европейската асоциация по ароматите. От организацията заявиха, че мярката е "крайъгълен камък в хармонизацията на рамката на ЕС за безопасното използване на аромати".

След влизането на новата мярка в сила, страните-членки ще имат 6-месечен гратисен период за приложението й. Срокът трябва да е достатъчен, за да може хранителната и питейната индустрия да се адаптира към промените. Заложено е информацията да бъде достъпна и чрез он-лайн платформа, която позволява на потребители, производители и контролни органи да се консултират за статута на ароматизиращите субстанции. Това ще повиши прозрачността, смятат от EK.

Законодателството е конкретна стъпка в приложението на Директива (ЕС) 1334/2008 за ароматите, в сила от декември 2008.

 

 

 

—————

Back