ЕС отпуска квоти за внос на захар?

15/03/2012 21:05

Европейската комисия потвърди, че много от страните-членки на ЕС изпитват недостиг на захар, поради което на 12.04.2012 г. се очаква решение дали да бъдат отпуснати квоти за внос.

Миналата седмица между представители на страните-членки и ЕК се е състояла среща по въпроса, потвърди Roger Waite, говорител на Комисията. Waite каза също така, че проблемите в България и Португалия са поради недостига на тръстикова захар за преработка. В другите страни характерът на нуждите е различен. Като цяло, страните-членки са оценили ситуацията като по-добра от миналогодишната, когато намаленият внос доведе до сериозни сътресения на пазара. 

Редица европейски организации на производителите на шоколадови и захарни изделия като CAOBISCO и CIUS приветстваха възможността да се подобрят наличностите от бялата суровина. По техни оценки, до края на пазарната година е необходимо да влязат около 1.6 млн. тона допълнителна захар - 600 000 тона от захарна квота и 1 млн. тона от внос. По информация от Bloomberg, по-вероятно е да бъде разрешен вноса на захар по редуцирани мита чрез тръжна процедура.

Напомняме, че на 12.10.2011 Комисията направи предложение за реорганизация на Общата селскостопанска политика на Евросъюза. Сред мерките беше отпадането на квотите до 2015 г. Предложението трбва да бъде гласувано от Европейския парламент и Съвета на ЕС, преди да влезе в сила.

—————

Back