ЕС одобри регламент за хранителните аромати

03/10/2012 08:44

Европейската комисия одобри два регламента, с които регулира употребата на аромати в хранителни и технически приложения.

Първият документ, който влиза в сила от 22.04.2013 г., определя списъка на разрешените за употреба в Евросъюза аромати за храни. Вторият регламент определя преходните мерки за другите видове аромати, например тези от нехранителни източници и влиза в сила още този месец - от 22.10.2012 г. С двата документа ЕК цели още по-голяма безопасност и прозрачност при употребата на ароматизиращи субстанции.

На 22 април 2013 г. всички предприятия от хранителната и питейната индустрия на ЕС получават 18 месеца преходен период, след който ще могат да употребяват само аромати от разрешения списък. Към момента там са включени 2100 ароматични субстанции. Други 400 ще останат на пазара докато EFSA, Европейската агенция за безопасност на храните, приключи с тяхната оценка. Тези компоненти са широко използвани от години, като за тяхната безопасност са се произнесли други оторизирани органи. Крайният срок, в който трябва да приключи оценяването им, е 2015 г.

Тук можете да се запознаете подробно с текста на двата регламента.

Тук е онлайн базата с данни, в която можете да преглеждате при необходимост списъка на разрешените субстанции. 

Не чакайте последния срок! Всяко предприятие от бранша използва обичайно няколко десетки аромата и е в процес на тестване на други. Снабдете се навреме с документацията за тях от своите доставчици и намерете алтернативи, ако продуктите не отговарят на новите критерии!

—————

Back