Функционалните храни: трябва повече от добро желание

20/12/2011 00:06

Функционалните храни, или тези, които имат някакво положително влияние върху здравето и благосъстоянието на човека, са една от най- изявените тенденции в съвременната хранителна индустрия.

Много български компании имат желание да създадат такива продукти, но им липсват технологичната подготовка, познанията за суровинната база, и най-вече опита в позиционирането и маркетинга на подобни храни и напитки. Не трябва да забравяме и факта, че европейската практика в областта на здравословните декларации е твърде рестриктивна, което налага отлични познания в тази област - а у нас почти липсват подобни експерти.

От друга страна, пазарът на Великобритания е един от най-напредналите по отношение на функционалните храни, не само в Европа, но и в световен мащаб. Най-голямото събитие на Острова, което комбинира изложение и конференция за функционалните храни в едно, е Nutraformulate.

Това е уникално шоу, в което си дават среща производители на ингредиенти, техники и технологии; компании за пазарни проучвания; производители на функционални храни; научни институти и др. Ако искате да създадете нови продукти, да усъвършенствате съществуващи такива или да оптимизирате производствените си разходи, Nutraformulate е събитие, което не трябва да пропускате. 

Следващото издание е на 7 и 8 март 2012 г. в Бирмингам, Великобритания. Официалната страница на панаира тук.

 

 

—————

Back