Френска система класира добрите храни

10/12/2012 16:30

The system gives ratings for four factors, as well as an average scoreСистема, разработена от френския Institut Noteo, помага на потребителите да се запознаят със здравословните и еко-качества на редица потребителски продукти, сред които храни, напитки, почистващи препарати, средства за лична хигиена.

Свободната база данни е достъпна както на сайта на Noteo, така и чрез мобилни приложения. В нея независими експерти оценяват над 45 000 продукта по 400 критерия, които в крайна сметка се свеждат до 4: социални и здравословни ползи, екологичност и бюджет. Въз основа на четирите оценки се формира крайния рейтинг на изделието. Системата освен това позволява на потребителя да персонализира факторите, така че да отразят по-добре собствените му предпочитания и опасения.

Идеята за рейтинговата система хрумва на основателя на Institut Noteo Baptiste Marty преди няколко години. Институтът е основан през 2008 г. и след близо 5 години експертни проучвания и консултации, се оформя текущата база от данни. Към нея организацията планува да добави още 45 000 продукта в близко бъдеще. Целта на системата е не само да образова потребителите, но и да насърчи производителите към подобряване на параметрите на техните продукти. 

 

—————

Back