Free From Food 2013: в света на здравословните храни

10/05/2013 08:06

Храните и напитките "без" са широка категория продукти, в която определени съставки са елиминирани по здравословни причини. Наред с премахването на основни ингредиенти в рецептурата като захар, сол, яйца, мазнина (особено хидрогенирана) и т.н., днес индустрията все повече се насочва към нишови групи от потребители, които по някакво съображение не могат или не желаят да консумират лактоза, глутен, млечни продукти, ядки, соя и др., а позиционирането "без адитиви/ консерванти/ изкуствени оцветители" е все по-често използвано.

По данни на Innova Market Insights, в периода март 2012- март 2013 цели 13% от новите храни и напитки, пуснати в потребителската мрежа в света, се базират на платформата "без адитиви" или "без консерванти", като по този начин са далеч по-популярни от натуралните (7%) и органичните (6%) продукти.

Европа е един от регионите, в които регулиращите органи изискват изключително подробно етикетиране, а активните здравословни декларации са детайлно обхванати от законодателството. Ето защо все повече хранителни компании от Европейския съюз се насочват към пасивно здравословно позициониране, където декларациите "без" са основополагащи.

У нас този бурно развиващ се сегмент тепърва прохожда и то главно под формата на храни и напитки със стриктно диетично приложение (например, диабетичните храни и напитки) или твърде базовото "без консерванти". Може да се каже, че липсват добре оформени ниши на продукти без лактоза, глутен, млечни съставки и т.н. и причината не е само в твърде малкия брой потенциални консуматори. Разработката на подобни храни и напитки изисква изключително добра технологична подготовка, наличие на нетрадиционни суровини, маркетингов опит в налагането на нишови изделия.

Едно изложение може да ви даде насока как да разнообразите асортимента си с храни и напитки без добавки, независимо дали сте производител или търговец. Във Free From Food 2013 са заявили участите множество компании, които успешно произвеждат и предлагат подобни продукти на различни пазари, което го превръща в събитието с най-мащабни възможности за покупка и създаване на контакти в тази сфера в Европа. Панаирът ще се проведе на 4-5.06.2013 във Фрайбург, Германия и предлага сериозна съпътстваща конферентна програма, която изследва здравословните фактори, пазарните факти и спецификите на отделните сегменти в пазара на храни и напитки "без" в Европа.

—————

Back