FAO: 2012г. без скок в цените на храните, но и без стабилност

06/01/2012 09:40

Според новия шеф на FAO, Организацията по прехрана и земеделие към ООН, Jose Graziano de Silva през 2012 г. ни очаква нестабилност в хранителния сектор, но цените с най-голяма вероятност ще започнат да се успокояват. Въпреки, че напрежението в цените ще отслабне, те едва ли ще спаднат драстично от рекордно високите нива през последните 2-3 години.

Световните цени на храните, коите следи FAO, достигнаха своя връх през февруари миналата година. От юни добрата реколта, съчетана с намаленото търсене в следствие на икономическата криза, създаде предпоставка за трайна тенденция на спад в цените. Въпреки това, трайно високите цени на храните от последните години не само че бяха основен инфлационен фактор в много икономики, но и създадоха предпоставки за масови недоволства в редица страни, а някои анализатори дори ги нареждат сред факторите за Арабската пролет.

Продължаващата икономическа криза най-вероятно ще увеличи броя на гладуващите по света, чийто брой FAO оценява на 925 милиона души през 2010 г.

 

 

—————

Back