EFSA събира мнения за Е-тата

20/03/2012 10:24

EFSA, Европейският регулатор по безопасността на храните, е в процес на събиране на научна информация за хранителните добавки като част от процедурата за тяхното одобрение. 

Според законодателството (Commission Regulation (EU) No 257/2010), всички разрешени в ЕС преди 20.01.2009 г. хранителни добавки подлежат на актуална оценка на риска от страна на EFSA. За да свърши своята работа качествено, Регулаторът обяви, че предоставя на всички заинтересовани страни възможността да представят своите научни доказателства (публикувани или не) относно безопасността на адитивите.

Национални агенции по храните, изследователски институти, академии, хранителни компании и др. могат да подават информация (спецификации, информация за процеса на производство, аналитични методи, токсикологични данни и др.) на адрес foodadditives@efsa.europa.eu в следните срокове:

  • разнообразни хранителни ингредиенти, които са разрешени за употреба в ЕС - до 15.08.2012
  • естери на монтановата киселина (Е 912) - до 01.06.2012
  • шеллак (Е 904) - 01.06.2012

 

—————

Back