EFSA разписа здравословна декларация за фруктозата

28/06/2013 23:20

Два ингредиента - фруктозата и алфа-циклодекстрина - получиха наскоро официално признание, че намаляват кръвната захар.

Разрешените от EFSA здравословни декларации гласят буквално:

1. Фруктоза: "Консумацията на храни, съдържащи фруктоза, води до по-слабото увеличение на кръвната глюкоза в сравнение с храни, съдържащи захар и глюкоза"

2. Алфа-циклодекстрин: "Консумацията на алфа-циклодекстрин като част от нишестесъдържащо хранене подпомага намаленото повишение на кръвната глюкоза след храненето"

Решението е под номер 536/2013 и е достъпно тук.

Регистъра на разрешените в рамките на Евросъюза хранителни и здравословни декларации може да бъде открит тук.

—————

Back