До края на март отговаряме за "щастливите кокошки"

06/03/2012 14:02

Към 01.01.2012, когато влезе забраната за отглеждане на кокошки в тесни клетки, около 14% от евро-птиците все още се отглеждаха по остарелия метод. Към момента, освен изрядните непосредствено след Нова година Швеция, Люксембург, Австрия и Германия, към списъка на държавите-отличници са се присъединили още Великобритания и Малта.

Останалите държави-членки получиха на 26.01.2012 г. формално писмо от Европейската комисия, с което се изисква вземането на мерки за изпълнение на Директива 1999/74/ЕС. В двумесечен срок държавите трябва да отговорят на писмото и ако все още не са готови с изпълнението, ще получат "Обосновано мнение", което ги задължава да сторят това в следващите 2 месеца.

По данни на ЕК, към 2010 г. в България се отглеждат 3 160 000 кокошки. От тях 1 755 000 се подвизават в тесните, забранени към днешна дата клетки. 578 000 се радват на по-комфортен престой в разширени клетки, 116 000 се отглеждат свободно, а 711 000 - подово. 

Изискването за по-големи клетки е доста старо - датира от далечната 1986 г. През 1999 г. крайният срок за неговото изпълнение беше фиксиран на 01.01.2012. Много от страните-членки не можаха да го изпълнят, особено тези, които в периода 2004-2007 г. все още преговаряха за присъединяването си към ЕС. На 20.10.2011 г. комисар Delli ясно заяви, че ЕК няма намерение за пореден път да отлага крайния срок и че няма да се поколебае да наложи санкции.

Какво точно ще се случи предстои да разберем. До тогава можем само да наблюдаваме с потрес растящите цени на яйцата. Нека не се заблуждаваме - ситуацията с цените е сходна и в другите страни-членки и графиката по-долу  я илюстрира еднозначно:

 

 

 
За една година цените на евро-яйцата са се покачили с 37.8%, а само през седмица 7/2012 - с 2.4%.
Други коментари като че ли са излишни...

—————

Back