Анализатор: фирмите за ингредиенти се променят

23/03/2012 06:50

В последните години промените в потреблението и климата, както и нестабилните цени на суровините (особено енергията и горивата) са накарали редица фирми за функционални ингредиенти да се променят. Сериозната конкуренция за земя и земеделска реколта между хранителния бранш и производителите на биогорива също е оказала натиск върху фирмите за адитиви. Някои от тях тръгват по пътя на специализацията, а други започват да диверсифицират своето портфолио. Въпреки различните подходи, от Euromonitor International наблюдават някои отчетливи тенденции:

  • Компаниите за ингредиенти, използвани в продуктите за удобство (консерванти, хидроколоиди) се радват на добър ръст, особено в развиващия се с бързи темпове Азиатско-Тихоокеанския регион;
  • Компаниите за млечни ингредиенти се специализират. Опитът им се оказва много ценен в производството на млечни и особено на суроватъчни протеини - пазар, който се радва на истински бум. Успешен пример е Glanbia;
  • Осъзнавайки липсата на достатъчно ресурс за развойна дейност, малките фирми избягват конкуренцията на големите и някои от тях се настаняват много добре в нишови пазари, където почти нямат конкуренция. Място за по-малки компании на голямата сцена все пак ще има, ако успеят да оптимизират разходите за иновации. Успешна в това отношение е Chr Hansen;
  • Типичните аграрни компании като Cargill и Tate & Lyle все повече се намират под пресата на несигурността, особено що се касае цените на селскостопанските суровини. Обичайната реакция в този случай е диверсификацията на риска и навлизането в нови суровинни сегменти;
  • Други компании вървят по пътя на консолидацията - като примери можем да посочим покупката на Danisco от DuPont, сделката Corn Products - National Starch и поглъщането на специалиста в омега-3 Martek от DSM. Процесът е особено отчетлив при химическите компании, които търсят гами с по-висока добавена стойност като компенсация за ниските маржове в чистата химия, породени от изчерпването на конвенционалните суровини. 

—————

Back