10 съвета по пътя към новия продукт

03/05/2012 11:22

При създаването и пускането на пазара на нов продукт често срещаме трудности. Dr Wayne Morley от Leatherhead Food Research дава десет безплатни съвета за справяне с най-честите препятствия:

 

1. Не усложнявайте

Не усложнявайте излишно процеса на създаване на нов продукт. Разбъркайте внимателно и енергично, разтворете във вода, излейте, разтърсете и прочее - и наблюдавайте. Водният тест е особено полезен при емулгираните продукти, за които се опасявате, че може да не са стабилни във времето. Една емулсия "вода в масло", дори и високомаслена като майонезата, ще се разтвори постепенно във вода при леко разбъркване, докато една нестабилна емулсия ще стане на бучки. В зависимост от това дали при разбъркване мострата се сгъстява или втечнява, можете да прецените в какво състояние са структуриращите компоненти - протеините, сгъстителите, капките емулсия.

 

2. Микроскопът започва с очите

Микроскопът е ценен инструментариум при решаването на разнообразни задачи, тъй като позволява да се видят в детайл структурните елементи и да се разграничат компонентите. Не започвайте изследването с него, обаче - ще видите само нищожно малка част от мострата. Първо наблюдавайте с очите цялото, а след това инспектирайте един по един отделните елементи с прогресивна степен на увеличение, за да откриете откъде идва проблемът. Микроскопът ще ви подскаже и най-подходящите аналитични тестове, които да проведете (съвет 3).

 

3. Аналитични тестове

Има различни тестове за характеризиране на храните, а всеки от тях може да се проведе по много начини. Например, винаги съм казвал, че вискозитетът може да се измери по различни начини и всички те са грешни. Така е, защото той зависи от твърде много фактори: оборудването, условията на провеждане на теста като време, температура, подготовка на мострата и т.н. Изберете най-подходящия тест, физичен и химичен, и определете методите, така че да могат да бъдат повторени, а резултатите - сравнени с тези на други мостри.

 

4. Сравнете с "добър" продукт

Той може да е от предходна партида, лабораторна или пилотна мостра, дори конкурентен продукт с желаното от вас качество. Описаните по-горе тестове, проведени паралелно върху лошия/ сгрешен продукт и добрия, ще дадат тласък на вашето откритие къде е грешката. Често се получава така, че когато ни потрябва "добра" мостра, нямаме такава - за това замразете няколко бройки за бъдещо сравнение.

 

5. Не вярвайте на спецификацията

Спецификацията има ключова роля в производството, но не и в развойната работа. Някои параметри просто не се поддават на количествена характеристика, като изтичането на соса или размазването на маргарина. Когато използвате спецификация, винаги анализирайте тенденциите в представянето на продукта. Например, потенциален проблем ще откриете ако в началото на производството вискозитетът е в долната граница на спецификацията, а в края на производството приближава горната. Очевидно нещо не е наред и трябва да разберете какво, преди да пуснете следващата партида и тя със сигурност да излезе от спецификация.  

 

6. Какво се е променило?

Ако дълго време произвеждате един продукт и качеството му се е изменило до неприемливи нива, значи нещо се е променило. Преди да проведете всевъзможни тестове е важно да разберете какво се е случило - дори всички да ви отговарят "Нищо". Копайте все по-дълбоко, докато откриете причината, започвайки от ингредиентите и оборудването. За емулгираните продукти хомогенизацията е ключова производствена стъпка, а хомогенизаторите под високо налягане са особено чувствително оборудване. Ако сте ги подменили наскоро, новото оборудване може да изисква други настройки на времето и температурата, за да се получат същите параметри на крайното изделие. Накрая, проверете и опаковката. Дори малка промяна в материалите или състава, особено на многопластовите опаковки, може да предизвика различна степен на промяна в продукта в течение на срока на съхранение.

 

7. Неправилно съхранение

В продължение на т.6, неправилното транспортиране и съхранение могат да окажат силно влияние върху качеството на продукта. По-високите температури на съхранение, циклично поменящите се градуси, прекомерното разтърсване, са неща, които иновационният екип често не взема предвид, когато разработва продукта. В най-добрия случай, R&D тимът може да се надява, че препоръките за условията на транспорт и съхранение ще бъдат спазени от участниците в дистрибуционната верига.

 

8. Грешки при потребителя

Неправилното съхранение при крайния потребител, непрочитането на етикета, неспазването на инструкциите за приготвяне и др.под. съвсем не са изключени. Направете всичко възможно вашите препоръки да бъдат ясно обозначени и лесно разбираеми, за да минимизирате грешките и безпочвените рекламации. 

 

9. Предумишлена вреда

Културата на компенсация, която цари днес, може да накара недоброжелателни клиенти да направят рекламация без основание, а дори и умишлено да предизвикат дефект.

Ако потребител открие парче съкло в продукта, определете много добре вида и възможния източник. Ако във фабриката има процедури за контрол и липсват стъкла с подобни характеристики, те може би ще бъдат открити в дома на потребителя. Влизането на насекоми в опаковката е много трудно - за термично обработени храни проверете дали откритата буболечка е сварена или не. Ако не е, е много вероятно тя да идва от дома на потребителя.

 

10. Понякога бързите решения са по-добри

Дори разработката на един продукт да ви е отнела години, ако по време на отстраняването на възникнал проблем откриете някакво добро решение, не се колебайте да го приложите, дори и ако не е в основата на изследвания дефект.

 

Ако съветите на Dr Wayne Morley ви допадат, Leatherhead Food Research организира семинар Практическо ръководство за отстраняване на проблеми: какво може да се случи и как да се справим  3-4.10.2012 г. Подробности тук.   

 

 

—————

Back