Европейското сладкарство в стагнация

11/12/2011 04:29

Последното изследване на европейския пазар на захарни изделия от страна на Mintel показва, че в периода 2008-2011 г. Големите 5 (Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия) се намират в стагнация. През 2008 г. продажбите на захарни изделия и дъвки са били 8.6 млрд. евро, а през 2011 г. се очаква цифрата да достигне 8.9 млрд. евро.

Сред факторите за слабия растеж са икономическата криза, която принуждава хората да редуцират покупката на храни, които не са от първа необходимост; навлизането на други видове закуски на пазара; тенденциите за здравословно хранене; застаряването на населението. Западноевропейският пазар е достигнал точката на зрелост и има малко възможности за ръст. На този фон, Източна Европа представлява по-добра перспектива.

Според Mintel добрата новина е, че Европа е все още активна в пускането на нови продукти - ок. 965 нови изделия са излезли на пазара в периода януари-юни 2011 г., с което континентът е на второ място по този показател след Азия.

Друга забележима тенденция е към по-натуралните продукти и елиминацията / намаляването на ингредиентите и консервантите. В първите 6 месеца на 2011 г. декларацията "без адитиви/ консерванти" е била втората по популярност в Европа и е обхващала 20% от новите продукти при средно 9% за света.

Най-популярната декларация в същия период е била "без/ с намалено количество захар/ с ниско захарно съдържание". Тя е красяла етикетите на 22% от новите захарни изделия, пуснати на пазара и цели 56% от новите дъвки.

От споменатите нови продукти, 23% се падат на пастили, твърди и меки желета, дъвчащи бонбони; дъвките са 14%, следвани от меки и твърди карамели и нуга-бонбони (12%) и карамелажни бонбони (9%). Под-категориите, за които е характерна по-голяма активност в сравнение със средната за света, са сандартни и силни ментови бонбони (8%), ликорис (8%), лековити бонбони (7%).

Европа остава традиционалист във вкусовете - 30% от захарните изделия са с плодови вкусове, следвани от тези на червените и горски плодове (21%) и билките (20%).