EFBW: има грешка в новините

22/11/2011 12:56

Европейската федерация на бутилираните води EFBW направи изявление, че медиите неправилно са отразили отказа на властите да се етикетират бутилираните води като предпазващи от обезводняване.

Миналата седмица Европейската комисия публикува списък на отказани заявки за етикетиране на храни с декларацията, че водят до намаляване на риска от болести. Сред тях беше и немска заявка, която свързваше употребата на вода с предпазването от обезводняване.

Според EFBW отказът е заради техническа грешка - заявката е подадена по чл. 14 вместо, както е редно, по чл. 13. Чл. 14 засяга болестните състояния, а обезводняването не е такова според EFSA, Европейската агенция по безопасност на храните. 

Извън възникналото недоразумение, EFSA подкрепя ролята на водата и дори наскоро излезе с научно становище според което "Водата е важна на пракика за всички телесни функции...приемът на вода, който балансира загубите и осигурява адекватно хидратиране на тъканите, е в основата на здравето и живота".

Напомняме, че EFSA препоръчва ежедневен прием на 2 л. вода от жените и 2.5 литра от мъжете.